Är du sugen på att kombinera dina studier med golf? Då finns det lite olika vägar att gå. Vilken som passar dig beror dels på hur mycket du är beredd att satsa, dels på var du vill plugga.

Har du inte råd att åka iväg går det att ansöka om lån på enklare.se alternativt söka studiemedel, stipendium eller liknande.

Kanske föredrar du att vara kvar på hemorten, eller så är du mer äventyrlig, och väljer att bo på någon av de skolor som möjliggör detta. Det är Svenska Golfförbundet, i samarbete med olika kommuner och skolor, som driver denna typ av studier. Syftet är att möjliggöra för ungdomar att satsa på en elitidrottskarriär inom golf.

SGF och berörda kommuner ger dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, men det ställer också stora krav på dig; eget ansvar, disciplin och engagemang är några av de saker som förväntas av dig.

Studera samtidigt som du elitsatsar

Det finns lite olika möjligheter, beroende på hur hårt du vill satsa och var i landet du vill läsa. I Uppsala och i Helsingborg finns landets två riksidrottsgymnasium. Dessa båda alternativ är för dig som önskar delta i skolornas speciellt utformade elitidrottsprogram. Du bor på skolan och läser ihop med andra elitidrottare.

I Uppsala är det Celsiusskolan som anordnar utbildningen samt har ansvar för lärarteamet tillsammans med Svenska Golfförbundet. I Helsingborg arrangeras utbildningen av Filbornaskolan, som också de har ansvar för lärarteamet i nära samarbete med SGF.

Det finns också en rad andra skolor runt om i landet, där det går att kombinera studierna med golf.

Här är en lista med några av de orter och skolor som erbjuder detta:

– Borås, Sven Eriksonsgymnasiet

– Gävle, Borgarskolan

– Göteborg, Katrinelundsgymnasiet

– Haninge, Fredrika Bremergymnasiet

– Jönköping, Sandagymnasiet

– Karlstad, Karlstad-Hammarö Idrottsgymnasium

– Linköping, Birgittaskolan

– Malmö, Malmö Idrottsgymnasium

– Varberg, Peder Skrivares skola

– Växjö, ProCivitas Privata Gymnasium

– Örebro, Idrottsgymnasiet Örebro

Fortsatta studier utomlands

Är du intresserad av att fortsätta dina studier i USA efter gymnasiet, bör du vara ute i god tid. Det är också en hel del att förbereda:

1. Anmäl dig till de tester, bl. a SAT som krävs för att bli antagen.

2. Översätt dina betyg och skicka dem med ansökan.

3. Skicka information om den svenska betygsskalan som fungerar annorlunda än den amerikanska.

4. Kontakta CSN angående regler för studielån för utlandsstudier.

5. Sök information om olika stipendier som du eventuellt kan söka. De delas generellt ut av olika stiftelser och/eller kulturfonder. Var noga med att kontrollera vad som krävs för att söka.

6. Glöm inte att registrera dig hos NCAA Eligibility center.

7. Kontakta de skolor som verkar intressanta via mejl eller brev.

8. Teckna en bra försäkring, ta gärna hjälp av en jämförelsesajt.

Lycka till!