Att slå en boll med klubba har inspirerat människor att utveckla olika sporter av den typen. Som förebild har golf på stor bana använts, av vissa även kallat långgolf. Uppkomsten av minigolf är lite diffust i historien men man vet att liknade spelades från förra seklets början. Under 1920-talet förekom minigolf i olika format både i USA, England och Tyskland. Med inspiration från USA anlade herrarna Norman och Norrman en bana i Eskilstuna 1932 som torde vara en av Sveriges första minigolfanläggningar. Dessa män fortsatte sin mission och ett flertal minigolfbanor anlades i landet, främst på folkparker eller andra offentliga parker. Sporten blev ett folknöje och klubbar bildades med tävlingar som mål. Svenska Minigolfförbundet bildades 1937 men 45 år senare ändrades sportens namn till bangolf. Dock heter det ännu minigolf för den breda allmänheten som ser sporten som en social samvaro med familj och vänner mer än som tävling. Bangolfare gillar inte att man säger till dem att de spelar minigolf.

Minigolf som förströelse – Bangolf för tävling

Ulla Karlsson blev den förste svensk att vinna ett internationellt mästerskap i minigolf 1964. SM spelas årligen och numer visas tävlingarna i tv under SM-veckan. Detta har hjälpt upp intresset och alltfler vill ägna sig åt sporten. intresset för minigolf ökar igen även bland allmänheten och banorna fylls upp varje kväll under de varmare månaderna. I Sverige är spel på filtunderlag den vanligaste bantypen med sarg av trä och ett gjutet underlag för banhuvudet och utslaget, men även eternitbanor förekommer. Förr var kolstybb ett vanligt underlag. Banorna har olika namn som Herrljunga, lådbana, dosering och brevlåda med flera. När en boll hamnat intill sargen så är den svår att slå vidare och därför säger reglerna att bollen får flyttas ut 20 cm. Hamnar den framför ett hinder får bollen flyttas 50 cm bakåt eller framåt om den ligger framför hindret. På en bana får spelaren sju slag på sig att placera bollen i “kopp”. Klaras inte detta noteras 8 slag i protokollet. I bangolf anses banans “par”, det vill säga idealresultat vara 36 slag på 18 banor.

Slå en spik för minigolf

Under camping är minigolf en av de mest uppskattade sysselsättningarna. Efter en dag med sol och bad på stranden känns det skönt med lite mer krävande aktivitet. Minigolf är en sport som passar hela familjen även om det finns småbarn. För mamman eller pappan blir det dock svårt att spela med en telning i en sele på magen, då är en smidig resevagn är ett bättre alternativ. Vad man bör tänka på är att inte obstruera för andra spelare. Som familj tar man god tid på sig under slagen på en bana varför man bör släppa mindre sällskap före sig. De lite mindre barnen som kan hantera en klubba brukar stoja och leka mer än att spela minigolf. Det är naturligtvis tillåtet men får inte gå till överdrift. Större vuxna sällskap bör dela upp sig i mindre grupper med tre eller max fyra spelare i varje. Att spela minigolf skall vara ett rent nöje för alla sorters människor.