De allra flesta golfbanorna i landet och utomlands kräver att du är medlem i en golfklubb för att du ska få spela på banan. Med det menas inte att du måste vara medlem i klubben för varenda bana du vill spela på, utan endast att du måste ha ett medlemskap i någon golfklubb, var som helst, för att få tillgång till alla banor (självklart måste du dock fortfarande betala greenfee-avgiften). Den glada nyheten för alla golfsugna är att medlemskapen i Sveriges golfklubbar har blivit betydligt billigare under de senaste åren.

Tidigare hade ju golf en tydlig stämpel som snobbsport, och en betydande anledning till det var de höga medlemsavgifterna som golfklubbarna tog ut. Det, i kombination med all den utrustning och de kläder som behövs för att spela golf, gjorde att det blev en sport förbehållen de mest välbemedlade. Detta förändrades dock från mitten av 00-talet och framåt. Det började med att golftrenden började stanna av, och fortsatte sedan med att finanskrisen slog till år 2005, vilket fick konsekvensen att allt färre besökte golfbanorna. Plötsligt var det med andra ord inte spelarna som fick söka sig till golfklubbarna, utan klubbarna som var tvungna att locka till sig spelarna. En följd av detta blev lägre medlemskapsavgifter till klubbarna.

Så vad kostar det att vara medlem i en golfklubb idag? Det kan fortfarande variera stort beroende på var i landet man befinner sig och beroende på vad som ingår i medlemskapet och inte. I vissa klubbar är medlemskapet inte mer än en inträdesbiljett till golfbanorna. Till en början var det vanligt att andra golfklubbar inte accepterade denna typ av ”greenfeemedlemskap”, vilket alltså gjorde att man var begränsad till att spela på sin hemmagolfbana, men med åren har i princip samtliga golfbanor tvingats acceptera även denna form av medlemskap för att få upp antalet spelare på deras banor. Den ökade ”konkurrensen” om spelarna gör också att det blir allt viktigare för golfbanorna att profilera sig och sticka ut från mängden för att locka mer långväga spelare. Ett sätt att göra det är att ha en stark grafisk profil som man använder sig av i sin marknadsföring, för att göra sitt märke välkänt i golfkretsar. Det kan till exempel vara en bra idé att sälja profilkläder med golfbanans logga i klubbens butik. Du kan enkelt beställa en mängd olika typer av profilkläder hos Medtryck, som passar bra både på och utanför golfbanan.

Det finns dock klubbar än idag som erbjuder sina medlemmar förmåner som tillgång till klubblokaler med diverse bekvämligheter, medlemstidningar och rabatter i golfbutiker. De allra billigaste klubbarna, som erbjuder ett så kallat greenfeemedlemskap, har en årlig avgift på runt 350 kronor, medan dyrare klubbar kan ta ut så mycket som 7 000 kronor om året av sina medlemmar. Som exempel på det som ingår i ett sådant dyrt medlemskap kan nämnas rabatter i klubbens restaurang, möjlighet att träna med en PGA-spelare, tillgång till ångbastu och andra bekvämligheter samt aktiviteter under vintern, då golfsäsongen ligger vilande.